برنامه استراتژیک

Mission (ماموریت): ایجاد یک ساختار پژوهشی فعال، به روز و کارآمد در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد و نیز افزایش کیفیت و کاربردی کردن بررسی ها و تحقیقات مرتبط با سوءمصرف مواد و بهداشت روان

Strengths (نقاط قوت):
1- دارا بودن کادر متخصص بویژه هیئت علمی در زمینه سوء مصرف مواد و بهداشت روان
2- وجود فوق تخصص های مختلف و بویژه در زمینه سوء مصرف مواد
3- امکان دسترسی آسان به بیماری های اعتیادی و بیماران وابسته به مواد گوناگون.
4- وجود بخش بیماری های مرتبط با سوء مصرف مواد
5- وجود درمانگاه مرتبط با سوءمصرف مواد
6- وجود دستیاران روانپزشکی
7- وجود دانشجویان مختلف بویژه اکسترن ها و اینترن ها
8- وجود داروهای ترک اعتیاد در بخش های بیمارستانی
9- وجود روان شناسان باتجربه در زمینه درمان بیماران وابسته به مواد
10- وجود توانمندی های علمی در زمینه پزشکی اجتماعی و فارماکولوژی
11- وجود فارغ التحصیلان بخش روانپزشکی
12- حمایت های اساسی معاونت پژوهشی
13- وجود گرانت های داخلی
14- وجود گرانت های خارجی
15- وجود NGO های مختلف مانند NA و AA
16-وجود مراکز و سازمان های علاقمند به پژوهش های سوء مصرف مواد
17- حمایت مالی و معنوی مدیران ارشد دانشگاه در انجام پژوهشی های مرتبط با سوءمصرف مواد
18- حمایت مالی و معنوی مسئولان ارشد کشور در انجام پژوهش های مرتبط با سوءمصرف مواد
19- حمایت مالی و معنوی سازمان های جهانی مانند WHO
تهدید:
1- نداشتن بودجه کافی
2- تقسیم نابرابر بودجه های پژوهشی
3- عدم توجه کافی به علل گرایش افراد به سوءمصرف مواد
نقاط ضعف:
1- کمبود نیروی اجرایی
2- نداشتن ارتباط کافی با سایر مراکز داخلی و خارجی
3- فقدان متخصص آمار زیستی
4- نداشتن مجله در زمینه سوءمصرف مواد در مرکز
5- عدم توجه کافی به پژوهش های انجام شده در مرکز
6- نبود فضای قیزیکی کافی
7- نبود آزمایشگاه
8- کمبود منابع انسانی در بخش اجرایی طرح های پژوهشی مرتبط با سوءمصرف مواد
9- نبود انگیزه کافی در برخی از مسئولان دانشگاه نسبت به تحقیقات مربوط به سوءمصرف مواد
10- نبود انگیزه کافی در بعضی از اعضای هیئت علمی بخش روانپزشکی نسبت به تحقیقات مربوط به سوءمصرف مواد
تهدیدها:
1- کمبود منابع مالی
2- کمبود منابع اطلاعاتی
3- موانع قانونی برای انجام برخی تحقیقات
4- نبودن ارتباط کافی با سایر مراکز مشابه در کشور
استراتژی (راهبرد کلی):
1- افزایش تعداد افراد مجرب در مرکز
2- استخدام افراد متخصص در مرکز
3- افزایش امکانات و وسایل مرکز
4- جذب پایان نامه های مرتبط با سوءمصرف مواد
5- استخدام پژوهشگر
6- بازنگری چارت سازمانی مرکز
7- افزایش همکاری با سایر مراکز مشابه داخلی و خارجی
Opportunities (فرصت‌ها):
1- تغيير مثبت رويكرد مديران وزارت بهداشت و ساير ارگان‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير نسبت به جدي تلقي كردن معضل سوءمصرف مواد در كشور
2- تغيير مثبت رويكرد رسانه‌هاي عمومي و مردم نسبت به پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد
3- امكان بهره‌كيري از كمك‌هاي مالي و معنوي سازمان‌هاي دولتي نظير استانداري
4- امكان بهره‌گيري از كمك‌هاي سازمان‌هاي غير دولتي‌ (NGO)
5- امكان بهره‌گيري از كمك‌هاي سازمان‌هاي جهاني نظير WHO
Threats (تهديدها):1- وجود مراكز متعدد و موازي كه در بسياري از موارد باعث هدر دادن بودجه‌هاي تحقيقاتي مي‌شوند.
2- وجود مديران متعدد و در برخي از موارد ناهمگون در كشور در زمينه تصميم‌گيري و چگونگي حل معضل سوء مصرف مواد
استراتژي: پژوهش در زمينه‌ي سوء مصرف مواد
اهداف:
S1O1: انجام پژوهش در زمينه‌ي همه‌گير شناسي سوء مصرف مواد
S1O2: انجام پژوهش در زمينه‌ي راه‌هاي پيشگيري سوء مصرف مواد
S1O3: انجام پژوهش در زمينه‌ي روش‌هاي موثر درماني سوء مصرف مواد
S1O4: انجام پژوهش در زمينه‌ي كاهش آسيب افراد مبتلا به سوء مصرف مواد
فعاليت‌ها:
S1O1A1: تهيه، تنظيم، تصويب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه همه‌گير شناسي سوء مصرف مواد
S1O2A1: تهيه، تنظيم، تصويب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه روش‌هاي موثر پيشگيري از سوء مصرف مواد
S1O3A1: تهيه، تنظيم، تصويب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه روش‌هاي موثر دارويي در درمان سوء مصرف مواد
S1O3A2: تهيه، تنظيم، تصويب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه روش‌هاي موثر غير دارويي در درمان سوء مصرف مواد
S1O4A1: تهيه، تنظيم، تصويب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه كاهش آسيب به افراد مبتلا به سوء مصرف مواد
Vision (چشم انداز): کسب جایگاه مناسب در کشور، انجام پروژه های پژوهشی و ارتباط جهانی بویژه در منطقه EMRO

 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir