هیئت موسس مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان آقایان دکتر جمشید احمدی، هاشم منتصری، غلامرضا عبداللهی فرد، علی صحراییان، علی علوی شوشتری، آرش مولا می باشند.
Founding Board Members of Substance Abuse and Mental Health Research Center: Jamshid Ahmadi M.D.(Professore of Psychiatry; Founding Director), Arash Mowla M.D.(Deputy Research Director

Feature Slides

Affiliation مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان:
فارسی:
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
          
English: 
Substance Abuse and Mental Health Research Center , Shiraz university of Medical Science  

 

با توجه به اينكه مركز تحقيقات سوءمصرف مواد و بهداشت روان آماده همکاری جهت انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه‏ های دانشجویی می‏ باشد، از اینرو از دانشجویان عزیز دعوت می شود كه جهت انجام طرح ها و پايان نامه هاي خود در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد و نیز راهکارهای ارتقای بهداشت روان جامعه با شماره 36479080-071 تماس بگیرند و يا به این مرکز مراجعه نمایند.

email: sarc.sums.ac.ir, sarc.shiraz@gmail.com