دکتر آرش مولا
استادیار گروه روانپزشکی
متخصص اعصاب و روان – معاون پژوهشی مرکز
دکتر هاشم منتصری
متخصص فارماسیوتیکس
استادیار گروه فارماسیوتیکس
دکتر علی صحراییان 
استاد گروه روانپزشکی 
متخصص اعصاب و روان
دکتر آرش مانی
دانشیار گروه روانپزشکی
Ph.D. نوروپسیکولوژی
دکتر فائقه بهاءالدینی
استادیار بخش فارماکولوژی
Ph.D. 
فارموکولوژی
 
دکتر علی علوی شوشتری
استادیار گروه روانپزشکی
فوق تخصص اعصاب و روان کودکان و نوجوانان
دکتر غلامرضا عبدالهی فرد
استادیار گروه پزشکی اجتماعی
متخصص پزشکی اجتماعی 
دکتر سید علی دستغیب
استادیار گروه روانپزشکی

متخصص اعصاب و روان
دکتر ابراهیم مقیمی سارانی
استادیار گروه روانپزشکی
متخصص اعصاب و روان

 

 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir