طرح های مصوب مرکز:

- طرح شماره 9444: شیوع سو مصرف مواد در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي روانپزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- طرح شماره 9365:
سو مصرف مواد در بیماران جسمی مراجعه کننده به درمانگاه های امام رضا و مطهری و فقیهی شیراز - بر اساس معیارهای جدید DSM-5

-
طرح شماره 8727: همه گیر شناسی سؤمصرف مواد در مردان بستری در بیمارستانهای دکتر محرری و ابن سینا

-
طرح شماره 8742: شیوع سو مصرف مواد در زنان بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-
طرح شماره 9581: بررسي شيوع سوء مصرف مواد(سيگار،‌الكل، مواد مخدر و داروهاي روانگردان) و رابطه آن با عوامل خانوادگي در بين دانش‌آموزان پسر و دختر پايه سوم و پيش دانشگاهي شهر شيراز در سال تحصيلي 5-1394

- طرح شماره 10178: مقایسه تاثیر داروهای بوپرنورفین و متادون بر کاهش وسوسه مصرف مت امفتامین

- طرح شماره 10224:
تاثیر داروهای بوپرنورفین و بوپروپیون بر کاهش وسوسه مصرف کانابیس

طرح شماره 10382: مقايسه تاثيرداروهاى متيل فنيديت و مودافينيل بر كاهش علائم ترك و وسوسه مصرف كريستال (متامفتامين)


طرح شماره 10435: روش HPLC جهت اندازه گیری سطح ایزومرهای آر و اس متادون در اشکال داروئی موجود در ایران و خون

طرح شماره 11022: بررسی مصرف مواد و داروها به عنوان دروازه ورود در مصرف کنندگان متامفتامین


طرح شماره 11729: بررسی تاثیر استفاده هم زمان هالوپریدول با تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای در مدل حیوانی سایکوز درموش سوری نر

طرح شماره 11989: مقایسه تاثیر دوزهای مختلف بوپرونورفین (32-64-96 میلی گرم) بر کاهش علائم ترک بیماران وابسته به اپیوئید و هم چنین کاهش افسردگی و افکار خودکشی آنان

طرح شماره 13597: اثربخشی شناخت¬درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش نشانه های روان شناختی ، عقاید وسوسه انگیز و افزایش خودکار آمدی سوء مصرف کنندگان مواد افیونی

طرح شماره 13596: بررسی تاثیر نیکوتین برعوامل آنتی اکسیدانت در سلولهای تخمدان و پستان

 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir